Cửa lưới chống muỗi xếp màu trắng loại 1

680,000.0 620,000.0