Cửa lưới ngăn côn trùng xếp mẫu mới

680,000.0 620,000.0